GPS seadmed reovee masinatel tagavad, et reovesi ei juhitaks fekaaliautodest selleks mitte ettenähtud kanalisatsioonikaevu või loodusesse.

Vedusid jälgitakse autodele paigaldatud GPS seadmete abil ning reovee purgimiskohta külastades fikseeritakse kõik külastused sekundi täpsusega. Nii tekib täielik ülevaade nii vee-ettevõttel kui purgimisteenust pakkuval ettevõttel külastuste arvust.

Kuidas vältida reovee metsa alla laskmist?

Lahendus on väga lihtne. Ametlikud purgimiskohad on märgistatud kaardil geopiirkondadena. Seni kuni reovett tuuakse purgimiskohta on kõik hästi. Kui aga reovee pump käivitatakse väljaspool purgimiskohta tekib kaardile punane lipp ja teavitatakse e-maili teel ka vee-ettevõtet võimalikust reostajast.

Reovee pumba jälgimine

GPS seade ühendatakse  ka reovee pumbaga ja täpselt on näha, kas reovett on paaki tõmmatud või paagist välja lastud. Varem oli murekoht selles, et kui masin parkis metsavahel 10 minutit, siis oli raske aru saada kas autojuhil oli suitsupaus või lasti midagi metsa alla. Nüüd aga on täpselt näha kus on pump aktiveeritud ja kui pikalt.

Teavitus reostajast

Kohe kui reoveemasina pump on aktiveeritud reovett välja pumpama väljaspool purgimiskohta tekib kaardile punane lipp ja teavitatakse e-mailiga vee-ettevõtet. Kui aktiveeritakse pump reovett paaki tõmbama, siis tekib kaardile sinine lipp, mis tähistab reovee pealevõttu. Kui mõni punane lipp ilmub kaardile väljaspool purgimiskohta on tegu potentsiaalse reostusega ning vee ettevõte saab suhelda vedajaga ja võimalikku mahapaneku kohta inspekteerida.

Reovesi kahtlastest ettevõtetest

Geopiirkondadega saab ära märkida kõik kahtlased ettevõtted kaardil. Kui mõnes piirkonnas aktiveeritakse reovee pump pealevõtuks tekib kaardile sinine lipp. Kui lipp tekib mõne tööstusettevõtte piirkonnas, mis on maha märgitud, siis teavitatakse sellest vee-ettevõtet, kes saab purgimiskohta aegsasti liikuda ning vajadusel proovi võtta ning veenduda reovee normides.

Purgimise kogus

Kui on teada pumba sisse ja väljapumpamise kiirus, siis on võimalik tuletada selle põhjal ka kogust. Pumba tööaega mõõdame sekundi täpsusega ja ajapõhiselt saame näitama panna ka arvutuslikku peale ja mahalaetud koguseid.

Kuidas väldime manipuleerimist?

Kõik GPS seadmed on varustatud sisese akuga ja kui keegi GPS seadme lahti ühendab tuvastab seade välise toite lahtiühendamise ja töötab edasi sisese aku pealt. Olgu siis tegu tahtliku lahti ühendamise või näiteks kaitsme läbi põlemisega, igal juhul saadetakse teavitus kõigile osapooltele.

Personaalne pakkumine

Kui tegeled purgimisega või oled vee-ettevõte ja vajate teenust oma koostööpartneritele, siis küsi kindlasti ka personaalset pakkumist oma ettevõttele telefonil 55 900 656, info@carcops.ee ja näed kui mugavaks muutub purgimise aruandlus.