Aastaringne metsavedu töötlemata ümarpuidu jaoks? Paigaldame GPS seadmed pikaajalise veoloa saamiseks ja teeme masinad Maanteeametile nähtavaks.

metsavedu puiduvedu 52 tonni

Metsavedu teostavatel klientidel on nüüd võimalik CarCopsi abiga taotleda luba tavalisest suurema puidukoormaga sõitmiseks. Kui varem oli maksimum 44 tonni, siis nüüd saab eriloa alusel vedada kuni 52 tonni. Eelduseks on CarCops GPS seadme olemasolu.

Töötlemata ümarpuidu vedu riigimaanteedel on lubatud eriloa alusel:

  • 7-teljelise täishaagisega autorongiga (tegelik mass kuni 52 t);
  • 6-teljelise täishaagisega autorongiga (tegelik mass kuni 50 t);
  • 6-teljelise poolhaagisega autorongiga (kuni tegeliku massini, mis on veduki tühimass + koormus haakeseadmele + haagise registriteljekoormuste summa).

Kuidas taotlust esitada:

  • Paigalda CarCops GPS seade metsaveo masinale.
  • Esita taotlus: „Maanteeameti e-teenindus“–>„Maantee“–>„Erilubade taotlemine“–>„Alusta uut taotlust“. Taotluse täitmisel saate abi telefonil 55 900 656 (CarCops) või 61 19 339 (Maanteeamet).

Millistel teedel võib vedada?

Suurema täismassiga metsavedu ei saa siiski võimalikuks kõigil Eestimaa teedel, vaid üksnes neil erivedudeks sobivatel riigimaanteedel ja kohalikel teedel, mis on markeeritud Maanteeameti liiklusinfo avalikus rakenduses Tark Tee. Andmeid eriveoks lubatud teedevõrgu kohta uuendatakse vähemalt kord ööpäevas.

Maanteeameti IT rakendus

Veokid peavad olema varustatud GPS seadmetega ja vedu peab toimuma vastava tarkvaraga ühilduva elektroonilise veoselehega, kus on kajastatud andmed sõiduki, veetava ning sihtpunktis vastuvõetava koorma koguse ja kaalu kohta. Veoki liikumine on reaalajas ja salvestatuna nähtav Maanteeametile.

Kui palju aga tuleb siis eriveo eest maksta?

Kui tegemist on näiteks kolme kuuga, tuleb tasu riigimaanteel puiduvedamise eest maksta maksimaalselt 400 eurot, lisaks 50 eurot iga läbitud kohaliku tee eest, kui omavalitsus seda küsib. Aastase perioodi puhul on tasu riigiteel vedamise eest maksimaalselt 500 eurot, lisaks vedu kohalikel teedel (100 eurot iga omavalitsus).

Kogemused

Naaberriikide kogemused ja uuringud on toonud esile asjaolu, et vedude arv on oluline mõjur teede seisukorrale, mistõttu on nii Soomes, Rootsis kui ka Lätis lubatud liigelda raskemate masinatega, järgides teljekoormuse piiranguid.

Metsavedu

Senini on ümarpuidu vedu lubatud eriveona talvistes tingimustes, kui tee konstruktsioon on külmunud vähemalt poole meetri sügavuseni, kogu veotee kandevõime on vähemalt 52 tonni ja sõiduki tegelik mass ei ületa 52 tonni ning teljekoormused vastavad kehtestatud nõuetele.

Maanteeamet:

Autorongid peavad olema varustatud GPS seadmega ja olema reaalajas ning salvestatuna nähtavad.

Telje koormus ja asukoht

Kui klient soovib, siis loeme masina ajust CAN BUS kanali kaudu välja telje koormuse ja olenevalt masinast pea 20 erinevat parameetrit nagu kütus, mootori pöörded jne. Kütusekulu aitab kontrolli alla saada eraldiseisev kütuseandur, mis paigaldatakse paagile või kasutame lukustatavat kütusekorki.

Teljekoormus can bus masina ajust

 

Küsi kindlasti ka personaalset pakkumist oma metsaveo masinale telefonil 55 900 656, info@carcops.ee ja näed kui mugavaks muutub sinu masinate haldamine.